Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2012

milana
2202 ba1f 390

June 07 2012

milana
5542 86b0 390
Reposted bySkinamc Skinamc

May 11 2012

milana
milana

April 12 2012

milana

April 07 2012

milana
8050 d86e 390
Reposted fromunklegrazer unklegrazer vianothingness nothingness
milana
5361 165a 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viahappykokeshi happykokeshi
milana
2415 6b9f

April 03 2012

milana

That awkward moment when someone’s crying and you don’t know what to do. And you’re just like

 

milana
milana
Reposted frombzt bzt viahappykokeshi happykokeshi
milana
Reposted fromfungi fungi viahappykokeshi happykokeshi
milana

April 02 2012

milana
oh goody oh goody
Reposted fromwonderlustqueen wonderlustqueen

April 01 2012

Things Disney Taught Me....

milana

If I ever worked at a chocolate factory

   
image
Reposted frombazant bazant viasiriusminerva siriusminerva
milana
1132 75b5 390
Reposted frommaszka maszka viasiriusminerva siriusminerva

March 30 2012

milana

Kiedy podczas jedzenia zostawiłeś najlepszy kawałek na sam koniec, a on spadł...

13

 

Kiedy od 15 minut uczysz się na egzamin...

14

 

Kiedy masz na sobie nowe ciuchy i wchodzisz wśród znajomych...

15

 

Kiedy czekasz w kinie na rozpoczęcie filmu...

16

 

... film się rozpoczyna...

17


 

... a przed tobą siada człowiek-żyrafa...

18

 

Kiedy po wejściu do pokoju zobaczyłeś swojego psa myjącego się na twoim łóżku...

19

 

Kiedy twój szef oznajmia, że idzie na urlop...

20

From: joemonster.org

March 29 2012

milana
8405 164e 390
Reposted frompoppyseed poppyseed vianieobecnosc nieobecnosc

March 28 2012

milana
5883 4f7b 390
Reposted byGreenyjankomuzykpdr320Monsterrhajam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl